Jdi na obsah Jdi na menu
 


Testíky a jiné

11. 12. 2006
Všeobecný test
Hříbata starokladrubských koní se rodí zpravidla:
tmavá
bílá
rezavá
Výborný anglický jezdec Dick Francis prosnul také jako:
hudebník
spisovatel
malíř
Falabella je:
jméno koně
miniaturní plemeno koní
jméno jezdkyně
Crack je název pro:
zakázanou drogu
druh granulí pro koně
koně mimořádných dostihových kvalit
Parkur je:
překonávání umělých překážek
překonávání terénních překážek
označení dostihu
Klisna je březí:
6 měsíců
9 měsíců
11 měsíců
Koňská kopaná se nazývá:
pólo
pushball
buzkashi
Mrtvý dostih je:
při hromadné kolizi
při nekonání dostihu
při současném doběhu koní
Palomino je označení barvy koně:
žluťáka
plaváka
bělouše
Rousy jsou:
druh parazita
dlouhé chlupy nad kopytem
dlouhé hmatové vousy
Levada je označení:
podvodu při závodech
prvek španělské školy
vada na noze
Kaštánek je:
lidový název hnědáků
zrohovatělý kožní výrustek na noze
nezvyklý postroj nohou
Podkovák označuje:
hřebík k připevnění podkovy
člověka, který koně ková
nástroj ke kování
Hermelín je označení barvy:
ryzáka
vraníka
skvrnitého bělouše
Remonta je:
slavná klisna
mladý, nevycvičený kůň
druh stáje

A TESTÍK DALŠÍ

Koňský slovníček!!!

Obrázek “http://nd.blog.cz/k/kejtishka.blog.cz/nahledy/6198881.jpg” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby.


A

Abces (hlíza) je opouzdřený hnisavý zánět tkáně
Agend
letitý, starý. U teplokrevníků je možné toto označení použít přibližně od stáří 17 let, u chladnokrevníků přibližně od 13 roku života, přestože u chladnokrevníků jsou větší rozdíly v dlouhověkosti než u koní teplokrevných.
Akce
způsob předvádění končetin při pohybu z hlediska výšky chodu a jeho prostornosti. Je podmíněna anatomickou stavbou končetin; je vysoká nebo nízká (plochá), s určitými přechodnými typy.
Albín je to bělouš, který má nepigmentovanou kůži a kopyto, bílou srst a oko červené nebo modré.

Antibiotika
chemické látky, které jsou vyprodukovány mikroorganismy, jsou schopny zastavit růst jiných organismů.

B

Bakterie jednobuněčné organismy. Jsou tvaru kulovitého (koky) nebo tyčinkovitého. Některé bakterie jsou pro organismus patogenní, některé však s nimi žijí v rovnováze.
Barevní koně
na jejich těle jsou velké zřetelně barevně odlišené plochy s bílou, černou nebo hnědou srstí. Koně s více než dvěma barvami jsou považováni za zvláštní.
Barokní typ typ koně vyžadovaný a ceněný v barokní době, vhodný pro klasickou drezuru, např. lipicáni, koně andaluští, fríští apod.

Bezpečnost práce
souhrn zásad a opatření při práci s końmi. Jsou uvedeny ve Věstníku ministerstva zemědělství a výživy z 10. 6. 1968, částka 11, § 19 Pravidla o bezpečnosti při chovu zvířat.
Bílá čára
(linea alba) je asi 0,5 cm široký pruh kopírující tvar kopyta mezi rohovým chodidlem a chodidlovým okrajem. Bílá čára je nepigmentovaná rohovina.
Bližší strana
u koně je to strana levá.
Box místnost pro koně ve stáji, nejčastější rozměry třikrát tři metry, v níž se kůň může volně pohybovat, aniž by byl uvázán. V boxu je obvykle automatická napáječka a žlab na krmení.

Breaking up
stav, kdy se kůň po určitém uklidnění a snížení teploty na normální hodnotu začne opět potit.
Bringing up
postupné uvádění koně do pracovní činnosti po delším pobytu koně na pastvinách nebo ve stáji.

C

Cast vyřazení koně.
Cast shoe
termín k označení ztráty podkovy.
Clean legs
a) končetiny bez otoků, zduření, ztluštění či natržených šlach; b) končetiny s minimálním rousem nebo bez rousů.
Common breed
kůň neurčitého původu s nízkým podílem krve anglického plnokrevníka.

Č

Čistokrevná plemenitba plemenitba bez využívání krve jiných plemen.

D

Diastema mezera mezi horními řezáky.
Dishing
rozmetání, kdy nohy po vznosu opisují oblouk do strany, než se dotknou země.
Distanční jízda
jízda pod sedlem nebo v zápřeži na větší vzdálenosti. Kůň v ní prokazuje své výkonostní dispozice. V USA jsou populární distanční jízdy napříč Amerikou. Jejich pořádání se rozšiřuje i u nás.
Dominantní gen
nadřazená převládající vloha. Výkonostní vlastnosti koní mají však plygenní charakter, jsou tedy podmíněny velkým počtem vloh malého účinku.
Druh
Taxonomická jednotka zahrnující zvířata společného původu, která jsou charakterizována společnými morfologickými a fyziologickými vlastnostmi.
Dumpet toe
Špatný tvar kopyta v důsledku nekvalitního kování.

E

Exteriér zevnějšek, posuzuje se v souvislosti s fyziologickými vlastnostmi.

F

Feather dlouhá hrubá srst na konci končetin, tedy rousy.
Fenotyp-viz. Genotyp.
Flémování- je jednou z forem dorozumívání koní, kteří při natažení krku a hlavy komunikují s ohrnutými pysky. Flémování patří tedy k řeči koní. Při flémování nabývají jedinci podnícený výraz a naznačují i sexuální vzrušení, doprovázené nezřídka i pachově ( působení orgánu v nosohltanové dutině naplněné sekretem.
Formát těla je dán poměrem absolutní kohoutkové výšky k délce těla (tase měří jako šikmá délka od ramenního kloubu k výběžku kosti sedací). Většina plemen má mírně obdélníkový formát (délka však jen nepatrně převyšuje výšku), některá plemena mají formát čtvercový.

G

Genofond-soubor genů v populaci.
Genotyp-souhrnné dědičné založení. K jeho plnému rozvinutí musí mít realizační činitele, aby se mohl manifestovat. Zevním projevem genotypu je fenotyp.
Going-stav půdy, po které se kůň pohybuje.

Good doer
- kůň dobře krmitelný, který si při omezeném množství krmiva udržuje dobrou kondici. V české terminologii je při testování koní tato vlastnost-tedy kondice ve vztahu k úrovni výživy jednotlivých koní v dílčí disciplíně,,krmitelnost´´.

H

Hakamore- zvláštní způsob vedení koně kovovým nánosníkem, tedy s přilnutím na nos. V zadní části nánosníku je kroužek umožňující zapnutí podbradního řetízku. Forma tohoto uzdění a vedení koně s využitím hakamore je náročná a měli by ji využívat jen fundovaní jezdci.
Hand
-míra používaná v Anglii; dlaň=10cm. V dlaních se uvádí v anglické hipologii i výška koní v kohoutku. Jde vždy o výšku absolutní, tedy měřenou hůlkovou mírou, tedy ne mírou páskovou. (mezi oběma je u teplokrevných koní rozdíl v průměru 10 cm.).
Heat klusáků
-zvláštní forma dostihu, který se běží ve dvou nebo ve třech rozjížďkách.
Hemoglobin
-červené krevní barvivo umožňující v procesu dýchání dopravu kyslíku tkáním.
Hierarchie
 ve stádě-sociální roztřídění stáda s vyjádřením podřízenosti a nadřízenosti jednotlivých koní ve vzájemných vztazích. V menších početních skupinách je sociální hierarchie lineární, ve větších chovech jsou vztahy odlišné, komplikovanější(formy trojúhelníkových vztahů, eventuálně i komplikovanějších).
Hnis
-vazký, slizký žlutohnědý exudát vznikající při zánětech; obsahuje velké množství bílých krvinek.
Hřebec
- kůň samčího pohlaví. Pro využití v plemenitbě musí být vybrán komisí, musí tedy být licencován. Hřebec bez licence nesmí být použit k plemenitbě. Připouštění takovýchto ,,černých hřebců´´ je trestné.
Hřebeček
-hříbě samčího pohlaví; toto označení si zpravidla drží do stáří dvou až tří let, než je zařazen do výcviku.

CH

Charakter- povaha jedince, která se u koní hodnotí samostatně v pracovní zátěži, ve vztahu k člověku a v chování při podkování. Mezi hodnocením těchto tří dílčích disciplín mohou být u některých koní rozdíly.
Chladnokrevník
- kůň různých plemen patřících do plemenné skupiny koní západních. Jsou to těžká chladná plemena. Název chladnokrevník vyplývá z jejich klidného-chladného temperamentu.
Chovný hřebec
-jedinec vybraný k plemenitbě. Hřebci působící v zemském chovu se nazývají zemští plemeníci, hřebci vybraní do chovu elitních(šlechtitelských kmenových) bývají nejlepší; v hřebčínských jsou nazýváni pepinieři.
Chrupavka
- druh pružné pojivové tkáně. Je hyalinní (vazivová) nebo elastická. Je tkání podpůrnou.

I

Imigrace-zařazování nových geneticky odlišných zvířat do populace, vyvolává změnu genofondu.
In hand
- předvedení koní ,, na ruce´´ Nauzděný kůň je předveden pěším předváděčem k posouzení. Předvedení má určité zásady, které je nutno dodržovat.
Instinkt
- složitá nepodmíněná reakce organismu. Je tvořena řetězem nepodmíněných reflexů. U živočichů jsou to instinkty (pudy) potravní, obranné, pohlavní atd.

K

Kalibr mohutnost daná poměrem hmotnosti k výšce těla.
Kantre-pomalý cval.

Keratin
-nerozpustná bílkovina s vysokým obsahem aminokyseliny cystinu. Je základní hmotou pokožce, chlupech kopytech atd.
Klabonos konvexní profil hlavy, tedy profil vypouklý.
Klisna-dospělý kůň samičího pohlaví, schopný reprodukce. U teplokrevných koní je to asi ve 3,5 létech, u chladnokrevných o rok dříve.

Klisnička
- hříbě samičího pohlaví. Nazývané u teplokrevníků přibližně do stáří 3 roků.
Komfortní chování
- metodicky postihuje všechny projevy koní související s očistou povrchu těla, tedy nejen drbání, ale i válení atd. z pozorování se naznačují i sociální typy komfortního chování. Oblast projevů koní je součástí etologie.
Koncentrovaná krmiva
- jsou bohatá na kalorické živiny, tedy pohotovým energetickým zdrojem. Krmí se jimi koně dosahující vysoké výkonnosti, jejichž zažívací trakt-zvláště u rychlých dostihových koní se nadměrně nezatěžuje krmivy objemnými.
Kondice
- u hospodářských zvířat se kondicí vyjadřuje jejich výživný stav, u koní s akcentací fyziologických funkcí. Kondice má odpovídat chovnému typu plemene; v kondici se výrazně zobrazuje fyziologická funkční činnost organismu. Kondice je tedy souhrnným výrazem pro výživu, stupeň pracovního vytížení, zdravotní sta a celkovou úroveň chovu. U koní- zvláště dostihových a sportovních- se jedná o stav fitness.
Konstituce
- je dána stupněm celkového zdraví jedince; promítá se v životní energii. Je výsledkem fyziologické zdatnosti jedince.
Kosti
-jsou nejtvrdší opornou částí těla, jsou druhem pojivové tkáně. Tvarem jsou dlouhé, krátké, ploché. Souhrnně vytvářejí kostru.
Krok
- nejdůležitější chod koně, v němž při pracovní zátěži nejdéle vydrží. V kroku klade postupně všechny čtyři končetiny na zem v oddělených časových intervalech; slyšíme čtyři údery. V mimochodu se pohybují současně levostranné a pak pravostranné končetiny, takže jsou slyšet dva údery.
Kvalitativní vlastnosti
- jsou podmíněny geny velkého účinku 
Kvantitativní vlastnosti
- mají polygenní charakter, jsou podmíněny větším počtem genů malého účinku a prostředím; patří mezi ně např. užitkové vlastnosti koně 
Kyselina listová
- kyselina pteroylglutamová (vitamin B-komplexu). Je obsažena v zelené píci; je účinná proti anémii.
Kyselina mléčná
- vzniká ve svalech anaerobní glykózou. Vzniká při  zvýšeném pracovním vypětí při porušení fyziologického setrvalého stavu.

L

Lehký kůň- kůň leptosomního vzhledu. Je lehčí tělesné stavby, štíhlý, tedy oxidativního metabolického typu, výkonnostně disponovaný k rychlosti. Jsou to např. dostihoví koně.
Light bone
- kůň s neadekvátní kostrou k objemu těla.
Lonžování
- způsob přípravy koně, který je na dlouhé lonži a pohybuje se na větším kruhu, v jehož středu stojí cvičitel, který drží lonž a řídí pohyb koně. Lonžování neslouží jen k vypohybování koně, ale je součástí jeho přípravy, zvláště u koní mladých.

M

Martingal-je tvořen nákrčníkem, vidlicí s kroužky, jimiž procházejí otěže a podhrudníkem zakončeným smyčkou, kterou je provlečen podbřišník. Martingal se používá u koní pohazujících hlavou, chodících proti otěži, nebo zvedajících krk a hlavu, aby se zamezilo případnému zranění jezdce úderem koňské hlavy.
Mechanika pohybu
- souhrn pohybových vlastností koně, při nichž se hodnotí prostornost chodu, kroková frekvence, rychlost, pravidelnost chodu; tyto charakteristiky jsou měřitelné. Při subjektivním hodnocení se posuzuje též akce ve vazbě na kadenci, pružnost chodu a jeho pravidelnost. mechanika pohybu se hodnotí v kroku, klusu cvalu. je nezbytné hodnocení ve všech třech chodech, neboť vztahy těchto tří proměnných nejsou tak vysoké, aby bylo možné hodnotit z kvality jednoho chodu oba chody další.
Močení
-reflexní vyprazdňování močového měchýře.
Moláry (molares)
-trvalé stoličky, které mají jen jedno ozubení(dentici). Přední stoličky(praemolares) se nazývají zuby třenové.

N

Náprsník- tvoří jej náhřivník a náprsník. ten je pod úrovní zápinek sedla připojen propínacími smyčkami na obou stranách k podbřišníku. Využívá se k zvýšení stability sedla. Náprsník bývá buď popruhový nebo kožený; nezřídka je obšit ovčí kožešinou-beránkem.
Nappy
-kůň, který nereaguje na pokyny, je svéhlavý.
Nosný kůň a soumar
- nosný   kůň popřípadě mula, mezek nebo osel je kůň nesoucí náklad a je veden z párového koně, a to zpravidla na pravé ruce. Pokud je kůň nesoucí náklad veden pěším vodičem ,pak je to soumar.

O

Obiloviny-z nich je zákl. krmivem oves a ječmen s lehce stravitelnými organickými složkami a dále další krmiva jadrná v omezeném množství. pro koně se vyrábí různé granulované fortifikované směsi; pro výkonné koně jsou pohotovým zdrojem energie.
Objemná píce
- je důležitá součást krmné dávky koní. Má vyšší obsah vlákniny; z nejběžnějších je to seno, zelená píce, okopaniny, krmná sláma.
Obřišník
-Je to popruhový nebo kožený pás se zápinkou a na druhém konci se zápřezkou. Obřišník má být pružný, elastický. Bývá používán buď k připevnění  deky na hřbet koně, či při výcviku koní(na dlouhé oprati), nebo při nutnosti vyvázání koní při kondičním pohybu, kdy jsou vedeni jezdcem z párového koně, či u koní ve volné cirkusové drezuře.U dostihových koní má obřišník jinou funkci-upevnění sedla, a proto je veden přes posedlí. Obdobně může být využit u koní u military.
Obřišník pro voltiž
-pro metání na neosedlaném koni(voltiž)  má obřišník na hřbetní zpevněné části dvě madla.
Odřeniny
- vydřená místa na kůži, a to buď součástí jezdecké výstroje(hlavně sedel a podbřišníku) nebo postroje. V širším smyslu jsou dokladem špatné stájové, jezdecké a zápřahové technologie. Všechny odřeniny je nutné individuálně posoudit a podle jejich rozsahu přerušit práci s koněm do vyléčení. odřeniny mohou být způsobeny i zdravotními důvody.
Off side
- vzdálenější strana, u koně tedy strana pravá.

P

Pace- zavedené různé tempo v dostihu(v angličtině je tento výraz používán i pro mimochod).
Pacemaker
-vodič, který udává tempo v dostihu.
Padok menší ohraničený prostor pro koně, v němž se mohou volně pohybovat. Na dostihových závodištích je to prostor, ve kterém jsou koně obsedáni před dostihem.
Pantoflice- základní typ podkovy; je bez ozubů a hmatce. Je asi jeden cm silná a umožní při pohybu aktivitu rohového střelu, který přichází při pohybu do kontaktu se zemí; tím je chod pružný.

Paraziti
- organismy žijící v těle koně nebo na těle koně na jeho úkor. Nejnebezpečnější jsou pro koně tasemnice.
Pelhem
- při uzdečkové ohlávce je udidlo rovné nebo lomené, s otáčivými nebo pevnými hýbly. Do udidla jsou zapnuty dvoje otěže(stíhlové a pákové). Pelhemů je více typů. Používají se u hůře ovladatelných koní.
Penalizace
- zvyšování přívažku nesené váhy za vítězství v dostihu
Pepinier
- kmenový hřebec zařazený jako plemeník do hřebčínského kmenového chovu.
Perkuse
- vyšetřování těla poklepem podle zvuku a změn jeho kvality se usuzuje na stav vyšetřovaného orgánu.
Pigmentace
- zbarvení těla. Koně s normálním pigmentem mají srst buď´d červenou(ryzáci), nebo žlutou(isabely), koně s přimísením melaninu k normálnímu pigmentu jsou koně ostatních barev.
Plemenný kůň
- hřebci nebo klisny zapsaní v plemenných knihách. Hřebci musí být licencováni.
Plemeno
-populace hospodářských zvířat téhož druhu a kmenového původu s typickými znaky a vlastnostmi, které se za stálých podmínek přenášejí na potomstvo. Uznání plemene podléhá uznávacímu řízení. hodnotí se při něm typová a tvarová homogenita, konstituční komplexe a rovněž i četnost populace. V rámci plemene se mohou vytvářet i krajové rázy, které jsou typické některými spefickými znaky.
Plísně
- heterotrofní organismy z oddělení hub. Žijí saprofyticky v půdě, méně často jako paraziti zvířat.
Podbřišník
- je popruhový nebo kožený. Zapíná se do zápinek sedla zápřezkami. Bývá buď jednoduchý, nebo dvojitý. Některé podbřišníky bývají provázkové.
Podkování pracovních koní
- u jezdeckých koní a kočárových je nejvíce napínán sval mezikostní a šlacha povrchového ohýbače prstu. proto je nejlepší podkovou pantoflice. U tažných koní vyvíjejících v pracovní zátěži vyšší tažnou sílu je nejvíce namáhána šlacha hlubokého ohýbače prstu, a proto je výhodná těžká pantoflice nebo zvednutí zadní části kopyta pantoflicí s ozuby v ramenech podkovy.
Polokrevný kůň
- potomek po jednom z plnokrevných rodičů. Dříve byla za polokrevná označována plemena chovaná v bývalých Rakousko-uherských hřebčínech nebo později v chovech československých hřebčínů, byla nazývána podle území, kde byla chována. V našem dřívějším pojetí to byli též polokrevníci. 
Pony
- kůň malých plemen přináležících do plemenné skupiny koní nordických(severských). za pony jsou běžně označováni i koně teplokrevných plemen, pokud jsou menšího rámce. Toto nesprávné označování vyplývá z praktik jezdeckého sportu, kdy dělicí výškou z kohoutku je147-150cm(tato hodnota není v mezinárodním měřítku konstantním). Plemenná skupina nordických koní a plemenné skupiny koní orientálních mají odlišný fylogenetický původ
Poor doer
-špatně živitelný kůň, který potřebuje velké množství krmiva k dosažení dobré kondice.
Poprsník
- skládá se z náhřivníku, dvou náhrudníků a podhrudníku. Je připevněn řemínky-přezkami ke kovovým nosným rámečkům pod krycími křídly sedla a dále pak provlečením propínací smyčky podhrudníku na podbřišník. Poprsník se používá k fixaci sedla, tedy k zabránění jeho klouzání dozadu. Poprsníky jsou výhodné při jízdě v geograficky členitějším terénu a rovněž i u koní s kratším kohoutkem.
Pracovní výkon
- pracovní zátěž(výkon) vykonaná bez časového údaje.
Profil hlavy
- je buď rovný nebo konvexní(vypouklý-klabonosý), nebo konkávní(vydutý) mající různé formy štičího profilu.
Propozice
-komplexní technické údaje o závodě
Psí zuby
- v naší terminologii se tento výraz obvykle nepoužívá. Jsou to špičáky (canini), které narůstají jen hřebcům po jednom mezi řezáky a zuby třenovými. U klisen zakrnělé špičáky nevyniknou z dásně, takže klisny mají o 4 zuby méně než hřebci; celkem 36, zatímco hřebci mají zubů 40.

R

Ráz specifický typ koní uvnitř plemene; jsou známy lokální rázy plemen nebo ráz těžkých či lehkých koní (v dříve používané terminologii).
Recesivní geny- jsou potlačeny alelickou vlohou dominantní téhož páru

Rohový střel a patky
-střelka (střel) má tvar jehlanu a zapadá do rohového chodidla. Střelka má dvě ramena oddělená od sebe střelovou rýhou; vzadu na kopytě přechází do patek
Ropuší (žabí) huba jsou-li na hubě a nozdrách nepigmentované,růžové skvrny.
Roughing off-příprava těžce pracujícího koně k zotavujícímu pobytu na pastvině

Rozmetání nohy po vznosu, dříve než došlápnou na zem, vykonávají oblouk do vnější strany.
Rychlost chodu-je v každém jeho druhu podmíněna ruchem vyžadovaným jezdcem vedoucí spřežení nebo předváděčem. V každém chodu je tedy škála rychlostí proměnlivá. nejnižší je v kroku, vyšší již v klusu a nejvyšší ve cvalu.

Ř

Řezáky- jsou přední zuby koně v horní a dolní čelisti; řezáků má kůň dole i nahoře 6. Chrup koně je souměrný(isodentní). Vnitřní řezáky jsou kleště, druhý pár jsou středáky a třetí-zevní pár jsou krajáky.  
Říje
- je zevním projevem ochoty klisny k páření. Je charakterizována komplexem změn na vnitřních i vnějších pohlavních orgánech a změnou v chování klisny. Říje se normálně kryje s dobou ovulace. Objevuje se ve tří- až čtyřtýdenních intervalech. Délka trvání jedné říje je čtyři až deset dnů. 

S

Scope- je skoková schopnost koně
Sedlo
-sedla jsou vyráběna v mnoha typech podle funkčního využití koně. nejběžnější jsou sedla školní, díle speciální sedla skoková, drezurní, dostihová a to v typu pro rovinové dostihy a dále pro dostihy překážkové; zvláštní sedla jsou lovecká, používaná většinou bez podložky, westernová sedla, sedla dámská, sedla pro vysokou školu a to zvláštní pro cviky na zemi a zvláštní pro cviky nadzemní, díle sedla rejoneadorů a sedla pikadorů (umožňující velkou stabilitu pikadora při zabodnutí vary-kopí do útočícího býka), atd. V naší praxi přežívají ještě bývalá sedla vojenská kozlíková, známá pod pojmenováním BOK.
Sloní noha(elephantis)
-velké vazivové zduření celé končetiny
Sound horse
- kůň, který nekulhá, tedy s čistými chody. Nebo též kůň, který je v době prodeje zdravý, bez komplikací, které by ovlivnily jeho použití. 
Speed
- maximální rychlost v závěru dostihu
Staring coast
-zježená srst, srst s trčícími chlupy
Stavba těla
- celková tělesná konstrukce. jednotlivé tělesné tvary mají být v rámci plemenného standartu proporcionální. Při hodnocení tělesné stavby se posuzuje též rámec koně. v tělesné stavbě se promítá výkonnostní typ koně včetně jeho fyziologických funkcí. Vysoce oxidantní typ je například reprezentován angl. plnokrevníkem, digestivní typ tažným koněm chladnokrevným.
Stíhání
-nepravidelnost pohybu, kdy je zadním kopytem zraňována stejnostranná končetina přední.
Strouhaní
-nepravidelná chůze s obloukovitým posunem končetiny, při němž se zraňují sousední končetiny. Následky se omezují používáním zvláštních podkov(strouhavek)
Suché tělesné tvary
tělesné části jasných linií, se znatelnými kostmi, šlachami a žilami pod tenkou kůží.

Obrázek “http://www.blackhorse.estranky.cz/archiv/iobrazek/1396” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby.

Š

Šlacha- pevná hustá vazivová část svalu upínající se ke kostem.
Štičí hlava
konkávně lomená linie hlavy, tedy když je štíhlá obličejová část odsazena od rovného čela v tupém úhlu.

T

Tažný kůň- kůň převážně používaný k tahu. Je zpravidla robustní, svalnatý. k tažným plemenům patří koně chladnokrevní.
Temperament
- je nervovou složkou konstituce a je podmíněn dráždivostí nervové soustavy. v praxi bývá mylně zaměňován za charakter
Teplokrevník
- kůň patřící do plemenné skupiny koní východního typu(orientálních). Chová se v mnoha plemenech, takže tato plemenná skupina je největší.
True to type
- kůň mající stejné vlastnosti jako jeho rodiče a ostatní jedinci stejného plemene.
Turf
-dostihový sport a dostihový provoz.
Tvrdohubý kůň
- těžko ovladatelný kůň, zpravidla se širokým a nízkým mezizubím a tlustým jazykem.

U

Uzda-má ve srovnání s uzdečkou dvě stíhlové a dvě pákové lícnice, udidlo stíhlové a páku, otěže stíhlové a pákové.
Uzdečka
- skládá se z ohlávky(ta má nátylník, čelenku, dvě lícnice, nánosník; řemen nátylníku se rozdvojuje na podhrdelník a lícnici udidla), udidla(je stíhlové, lomené) a jednoduché otěže
Užitkovost
- je souhrn vlastností určujících užitkovou hodnotu koně(pracovní výkonnost, konstituce, charakter, temperament, plodnost atd)

Ú

Úhoří pruh dlouhý tmavý pruh, táhnoucí se od hřívy po hřbetě až k ohonu.

V

Valach-kastrát-tedy vykastrovaný hřebec
Vazivo
- pojivá tkáň složená z vláken. Podle hustoty vláknité složky se vazivo dělí na řídké (např. tuk) a husté(např. šlachy)
Verdikt rozhodčího
-výrok rozhodčího
Virus
-podmiňuje specifické infekční onemocnění. V napadeném organismu jsou viry schopny se rozmnožovat (patogeny)
Vír
-chlupové víry vznikají nestejnosměrným tahem kožního svalstva a jeho tlakem. Podle tvaru chlupových vírů se usuzovalo na vlastnosti koní. pro identifikaci koní je tvar a poloha chlupových vírů velmi důležitá.
Vláknina
-celulóza; je to polysacharid. Je obsažena hlavně v objemných-voluminózních krmivech. K intenzivnímu celulózovému kvašení dochází ve slepém střevě. Podíl vlákniny v krmných dávkách je podmíněn výkonnostním typem koně. 
Výkonnostní typ
-je formován pracovním využitím koně. To je buď jednostranné(jezdecký kůň, dostihový kůň, tažný kůň), nebo mnohostranné(jezdecké tažné popř. i nosné)
Výkonnostní zkoušky
-testace koní podle jednotlivých zkušebních disciplín, v nichž se kůň hodnotí desetibodovým systémem. Pro zařazení do plemenitby je stanoven určitý bodový limit. U anglických plnokrevníků jsou výkonnostními zkouškami dostihy, v nichž typickou testací jsou dostihy klasické a poloklasické. Výkonnost koní se v dostizích hodnotí formou generálního handicapu. u klusáků se výkonnost hodnotí kilometrovým časem.

W

Wind-dýchání koně

Obrázek “http://nd.blog.cz/k/kejtishka.blog.cz/nahledy/7319296.jpg” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby.

Z

Zastřižená hříva- různá úprava hřívy jejím zkrácením až po nízký sestřih, který se nejčastěji aplikuje např. u fjordských koní
Zebrování u divokých koní a původních starých plemen se vyskytuje zebrování na končetinách, a to spolu s úhořím pruhem na hřbetě.
Zlozvyk-je forma nežádoucího chování zvířete. Častým stimulem ke zlozvykům je i nečinnost zvířete(např. klkání koně). Některé zlozvyky přejímají koně od ostatních, např.tkalcování atd.

Zubní rýha, záhryz
- při určování stáří koně se přihlíží ke změně tvaru třecích plošek zubů, ke stopě po jádru, k záhryzům atd.

Obrázek “http://nd.blog.cz/k/kejtishka.blog.cz/nahledy/7319587.jpg” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby.

Je kůň dostatečně zahřátý?

Ve studeném počasí se můžete přesvědčit,
zda je kůň správně zahřátý, tak, že mu sáhnete
na bázi ušního boltce (za uchem) nebo za loket.
Tyto oblasti by měly být na dotek velmi teplé.
Koně mají tendenci se při vlhkém počasí třást,
protože izolační schopnost jejich srsti není příliš vysoká.

Něco o koních

Když vlastníte či máte nějaký vstah ke koním,
musíte pochopit, že koníka nelze jen zajíždět,
ale musíte se ho naučit vnímat.
Pokud jezdíte v nějakém jezdeckém klubu,
oblíbíte si jednoho koně a ten pro vás strašně znamená.
Každý kůň vás vnímá jinak a vy také vnímáte
každého koně jinak. Když se kůň chová,
jak se říká ,,hajzlík" potom budete muset použít bič
.

Umí kůň mluvit?

Jaké zvuky koně vydávají už víme.
Ale může kůň mluvit?
Tím se také zabývali odborníci....

Ukazuje se, že hlasové projevy koní příjemci naznačují,
v jakém rozpoložení se kůň nachází a jestli je rozrušený
nebo ospalý. Pokud nevěříte, a domníváte se, že jste schopni
rozpoznat, co kůň sděluje individuálními hlasovými projevy,
zkuste si poslechnout magnetofonové nahrávky bez možnosti vidět,
co kůň dělá. Budete překvapeni, jak je obtížné obsah jeho ,,mluvy" identifikovat.
Když je například kůň osamělý, postupně se rozrušuje a může začít řehtat.
Toto řehtání se s postupující evolucí začne jednou provždy spojovat s danou situací, takže získává přesně určený obsah, znamenající ,,jsem osamělý",
a odlišuje se od hlasového projevu koně připraveného k reprodukci.
Proč se tedy u koní nebo dalších zvířat nemohl vyvinout způsob
dorozumívání podobný lidské řeči? Je to logické. Není-li totiž kůň přihlouplým
člověkem (nebo - dle koňského názoru - člověk lehce retardovaným koněm!),
každá z obou stran zastává vlastní, navzájem odlišný názor na to,
co je dobré a co špatné - a také rozdílný názor na to, jak tyto věci dělat.
A jednou z nich je právě komunikace.

Věk koně

PRŮMĚRNÝ VĚK: Nejvýše 20 let

TROJÍ DOSPĚLOST:
V 9 - 12 měsících - pohlavní dospělost
v 3 - 4 letech - chovná dospělost
v 5 - 7 letech - tělesná dospělost

- nejvyšší výkonosti kůň dosahuje mezi 7 - 12 rokem.

Doporučované hodnoty mikroklimatu stáje

OPTIMÁLNÍ TEPLOTA
léto - do 20 stupňů
zima - min. +6 stupňů

RELATIVNÍ VLHKOST
60 - 80% (max. 85%)

PROUDĚNÍ VZDUCHU
léto - 0,5 m/s
zima - 0,25 m/s

VÍTE,ŽE...

...nejstarší známý kůň byl z Anglie a jmenoval se starý Billy? Dožil se převelikých 62 let!!!

...největší kůň byl peršeronský kůň, který se jmenoval Dr.Le Gear. Měřil 2,1 m a vážil 312 kg.

...nejmenší zaznamenaný kůň byl hřebec pojmenovaný Little Pumkin, byl vysoký 35,5 cm a vážil pouze 9 kg.

...nejrychlejší kůň se jmenoval Big Racket. V závodě ne čtvrt míle v Mexico City dosáhl rychlosti 69,21 km/h.

 

Sem mi můžete napsat např. cobych tu měla vylepšit, co se vám tu líbí nebo nelíbí.....atd...
Pokud chcete jít do návštěvní knihy, klikněte na odkaz(dole) návštěvní kniha...

Návštěvní kniha

Obrázek “http://pohlednice.tiscali.cz/foto/zvirata/horse10.jpg” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby.

JÁ VÁM VŠEM MOC DĚKUJU A BUDU SEM DÁL DÁVAT VÍC A VÍC VECIČEK O MILÝCH KONÍCÍCH TAK SE TĚŠTE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Pomoz pejskovi

(Janča, 24. 12. 2008 10:05)

Ahojky :-)) prosím Tě moc aby sis přečetl/a tento komentář do konce..:-)) Prosím tě aby jsi to nebral/a ani jako reklamu...:)...
Jde o jednoho pejska který má být 5.1.2009 utracený :-(( jenom protože už je starý ale nic mu není :)...scháníme někoho kdo by si toho pejska mohl vzít :) aby ho neutratili :-))...Nechceš si ho vzít?:-D Pokud nemůžeš nebo máš jiný důvod tak Tě moc prosím aby jsi to rozšířil/a tím že si to dáš aspon na blog...:))Vůbec tu holku neznám ani toho psa ale náhodou jsem na to narazila a bylo mi toho pejska líto :) tak tě prosím aby jsi to aspon rozšířil/a :))
ADRESA: http://schokolladka.blog.cz/0812/rex-ma-byt-do-5-1-utracen-zachranite-ho#komentar-44956087
Veselé vánoce a šťastný nový rok :-))

Mateřský jazyk

(Babik, 14. 1. 2008 19:53)

Promiň, ale i když zde máš zajímavé psaní a pěkné fotografie, hezky uspořádaný blog, přece jen se sem jen těžko budu vracet. Nech si od někoho opravit tu strašnou spoustu hrubek. Škoda.